Mateusz Morawiecki zapowiada nową formę kapitalizmu. Patronem jest Klaus Schwab!

Mateusz chce nas przekonać do gospodarki opartej o ESG. Gospodarka kapitalizmu interesariuszy regulowaną przez ESG to kompozycja kwestii środowiskowych (Environmental), społecznej odpowiedzialności (Social responsibility) i ładu korporacyjnego (corporate Governance). Czyli eko certyfikaty na biznes.