Kredyty to największy zbiór…

Kredyty to największy zbiór aktywów sektora bankowego, zaś odsetki od kredytów generują im największy przychód.
Banki zbudowały niezły portfel kredytowy w ostatnich latach, zaś w nadchodzącej recesji będą próbowały go bronić by przynosił im jak największe zyski, a co za tym idzie bankom będzie zależało jak rzadko kiedy by odsetki były jak największe a kapitał spłacany jak najwolniej.

Jednym z wyzwań jest dobre zarządzanie ryzykiem ów portfela kredytów, czyli tak w wielkim skrócie dbanie o to by kredyciarz się przypadkiem nie zesrał, tylko przynosił pieniądze w zębach miesiąc w miesiąc.
Bankom nie zależy by kredyciarze bankrutowali ani na tym by spłacali kapitał, bo portfel kredytowy wówczas maleje a co za tym idzie maleją ich zyski.

Rząd będzie zaś bronił interesów banków bo dzięki kredytom zyskuje podwójnie:
– silne wsparcie banków jest niezbędne do tego by gospodarka utrzymała jak najlepszą kondycję, gdyż sektor bankowy zapewniają płynność gospodarce
– wysoki portfel kredytowy zapewnia także wysokie wpływy z podatków np. rosnące raty wymuszają cięższą pracę kredytobiorców by ją płacić, jednocześnie więcej pracy generuje wyższe podatki.

Kredyciarze stanowią jeden z filarów, na którym opiera się współczesna machina gospodarcza i dobrostan społeczny.
Wszyscy beneficjenci 500+, 300+, 13, 14, górnicy i rolnicy powinni być wdzięczni kredyciarzom, bo to oni swoją ciężką pracą od rana do nocy sprawiają, że Polska staje się silnym krajem a nawet niezdolni/niechętni do pracy mogą pozwolić sobie na darmowy alkohol i papierosy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nieruchomosci #finanse #kredythipoteczny #ekonomia