Koszty dopłat do ogrzewania będą kosztowały podatników 3% PKB (70 mld zł)

Wszystkie dopłaty do węgla, gazu, pelletu czy ciepła systemowego oraz obniżki akcyzy na nośniki energii mogą w sumie kosztować Polskę nawet 3 proc. PKB. To oznacza nawet 70 mld zł, więc prawie dwukrotność tego, co rocznie wydajemy na program 500+.