Kościół w Polsce praktycznie nie płaci podatków, a z budżetu bierze miliony

Księża płacą ryczałtowy podatek kwartalny. Dla proboszczów przewidziano 16 różnych stawek ryczałtu. W 2021 r. najmniej, bo 420 zł, płaci proboszcz parafii, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza tysiąca osób. Najwięcej, 1502 zł, proboszcz z ponad 20 tys. parafian.