Konflikt interesów AstraZeneca Poland i Federacji Przedsiębiorców Polskich?

Federacja Przedsiębiorców Polskich postuluje o ograniczenie dostępności do miejsc i usług dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Wiceprzewodniczącym Rady FPP jest Wiktor Janicki, Prezes AstraZeneca Pharma Poland.