Inflacja bazowa w Polsce i w…

Inflacja bazowa w Polsce i w strefie euro.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #bekazpisu #inflacja #ciekawostki #rafalinski