I żyła długo i szczęśliwie…

Kobiety żyją statystycznie 79,7 lat, a mężczyźni 71,8. Oznacza to, że kobiety pobierają emeryturę przez 19,7 lat, a mężczyźni przez 6,8, to jest 34% tego, co kobiety.
STOP DOTOWANIU KOBIET
STOP WYZYSKOWI MĘŻCZYZN