Galeev o stanie Rosyjskiej…

Galeev o stanie Rosyjskiej gospodarki. Częściowe tłumaczenie niżej:

Dynamika gospodarki rosyjskiej była dość kontrintuicyjna. Wielu, w tym ja, spodziewało się szybkiego krachu rosyjskiej waluty. Rzeczywiście, kurs usd/rub początkowo gwałtownie wzrósł. Ale od 10 marca rubel zaczął szybko rosnąć

Cena rubla zależy przede wszystkim od bilansu handlowego, a nie od tego, co dzieje się na Ukraińskich polach walki. Silny rubel jest wynikiem nadwyżki handlowej. A nadwyżka handlowa Rosji wzrosła w 2022 r.

Bilans handlowy zależy od eksportu i importu. Co Rosja eksportuje? W przeważającej mierze są to surowce. Paliwa kopalne, rudy, metale, nawozy mineralne. Bardzo mało maszyn i urządzeń

Przyjrzyjmy się teraz strukturze rosyjskiego importu. Jest ona niemal odwrotna. Maszyny, sprzęt, komponenty. To nie tylko produkty konsumpcyjne, ale także prawie wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania rosyjskiego przemysłu, od obrabiarek po łożyska kasetowe.

W dyskusjach o rosyjskich zdolnościach wojskowych umyka jeden zasadniczy element: całkowita zależność od importu technologicznego. I odwrotnie, dyskusje o relacjach UE-Rosja pomijają zależność ekonomiczną tak wielu Europejskich producentów od technologicznego eksportu do Rosji

Dziwne zachowanie Niemiec podczas wojny na Ukrainie może mieć więcej sensu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gospodarki Niemiec i Rosji są zaskakująco kompatybilne

W istocie Niemiecka gospodarka mogła być głównym beneficjentem Putinowskiego militaryzmu

1. Putin buduje armię
2. Pompuje pieniądze w kompleks przemysłu wojskowego
3. Masowe zakupy niemieckich maszyn, narzędzi, komponentów

Podczas gdy Niemcy były głównym dostawcą obrabiarek i sprzętu dla Putinowskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, Francja była również dość ważnym dostawcą uzbrojenia i komponentów

Teraz zajmijmy się transportem. Rosja to nie Górna Wolta z atomówkami. To Brazylia z koleją. [=absolutnie zależna od kolei]. Koleje są głównym środkiem transportu:

1. Ładunków
2. Pasażerów na długich dystansach
3. W mniejszym stopniu, codzienne dojazdy do pracy w dużych aglomeracjach miejskich

W nowych rosyjskich pociągach towarowych stosuje się łożyska kasetowe. W 2022 roku w Rosji było tylko trzech producentów. Wszyscy oni zaprzestali produkcji

Po rozpoczęciu wojny import technologiczny został niemal całkowicie wstrzymany, nawet w branżach, których nie dotknęły sankcje

Po 26 lutego wydarzyły się dwie rzeczy:

1. Nagły i prawie całkowity zanik importu
2. Faktyczny wzrost wartości eksportu (częściowo z powodu rosnących cen surowców)

W rezultacie nadwyżka handlowa Rosji gwałtownie wzrosła, a rubel umocnił się

Paradoksalnie, wzrost eksportu surowców w połączeniu z zacieraniem się importu technologicznego zwiększył nadwyżkę handlową. Ale taka sytuacja jest po prostu nie do utrzymania. Rosja nie może się obejść bez importu technologicznego. Nie jest w stanie nawet utrzymać eksportu paliw kopalnych

Oto bardzo obrazowy przypadek. Dostawy gazu przez Nordstream spadły o 40%. Dlaczego? Siemens miał naprawić kompresor gazu i dostarczyć go z powrotem do Rosji. Ale z powodu Kanadyjskich sankcji nie może tego zrobić, więc dostawy drastycznie spadły. Teraz pracują nad rozwiązaniem

Podsumujmy. Dlaczego rubel się umocnił?

1. Nie można oceniać dynamiki gospodarki rosyjskiej na podstawie wskaźników monetarnych
2. Nadwyżka handlowa gwałtownie wzrosła z powodu wzrostu eksportu i znacznego zmniejszenia importu
3. Taka sytuacja jest nie do utrzymania. Rosja nie może się obejść bez importu

W jaki sposób Rosja jest uzależniona od importu?

1. Produkcja cywilna
2. Produkcja wojskowa
3. Transport

Wszystkie są w znacznym stopniu uzależnione od importowanych narzędzi i komponentów, chociaż główne punkty krytyczne różnią się między sobą. Na przykład rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne (UAV) są raczej zależne od komponentów niż od narzędzi

Dlaczego Niemcy wspierają Rosję?

Ponieważ ich gospodarki są tak kompatybilne. Militaryzm Putina stwarza zapotrzebowanie na Niemieckie narzędzia i komponenty do produkcji precyzyjnej. Dlatego Niemieccy przemysłowcy starają się wpływać na niemieckich polityków, aby byli prorosyjscy „na tyle, na ile jest to możliwe”.

Dlaczego Francja wzywa do pokoju?

Ponieważ pomogła utrzymać machinę militarną Putina w ruchu po Krymie. Po 2014 r. rosyjskiemu wojsku znacznie trudniej było zdobyć komponenty dla swojego przemysłu. Na szczęście Francuzi zobowiązali się i wydali wszystkie niezbędne licencje.

Dlaczego Chiny nie mogą zrekompensować utraty Europejskich dostawców?

Ponieważ rosyjscy producenci wojskowi tego nie chcieli, a państwo na to nie pozwalało. Na forum publicznym Putin skonfliktował się z Europą i zaprzyjaźnił z Chinami. W praktyce nie pozwolił na przestawienie się na chiński import technologiczny.

#wojna #ukraina #rosja #ekonomia