Dużo ludzi nie rozumie co…

Dużo ludzi nie rozumie co niesie za sobą taka kwarantanna CAŁEGO społeczeństwa. Można to porównać do ludzkiego organizmu. Bo nie można przecież leczyć chorej nerki (ludzi z koronawirus) zatrzymując krwiobieg krwii (przepływ towarów i usług w gospodarce) i tlenu (przepływ pieniądza w gospodarce). Nawet gdy nerka zostanie uratowana pacjent może tego nie przetrwać. Z powodu braku obiegu krwii i tlenu w jego organizmie.

Za parę miesięcy wrócicie do moich słów.

#koronawirus #takaprawda #biznes #dzialalnoscgospodarcza #kryzys