Dodatki covidowe, czyli górka pieniędzy, na którą nikt nie patrzył

Ministerstwo Zdrowia wydało ogólne wytyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia jedynie wypłacał. A dyrektorzy szpitali przekazywali pracownikom nieswoje pieniądze wedle własnego uznania. W taki sposób wydano ponad 10 mld zł.