Coca-Cola traci przez Rosję na Zachodzie, McDonald’s zaś w Polsce

Globalne marki często nie chcą zrezygnować z klientów w Rosji, ale zmusza ich do tego presja konsumentów. Wizerunkowo straciła już mocno między innymi Coca-Cola