Aż 52 % zgód KE na pomoc publiczną dotyczyło Niemiec!

Wspólny rynek EU ma działać na zasadach równej konkurencji. Pomoc państw dla prywatnych firm jest zakazana ale Komisja Europejska może na nią zezwolić w „uzasadnionych przypadkach”. Ostatnio prawie 90% zgód na takie dotacje dotyczyło Niemiec i Francji. Włochy 3,7%, Polska 1,7%. To nierówna gra