Anglia już była. To może USA?…

Anglia już była. To może USA? Spadki cen nieruchomości w ciągu ostatnich 5 miesięcy. W peletonie spadkowym przoduje Kalifornia, im bardziej prestiżowy rynek, tym spadki mocniejsze.

Liczba ekspertów od nieruchomości Będzie Jak Na Zachodzie zmniejsza się.

#nieruchomosci #usa #ekonomia #gospodarka #wkpinvestments