AGROunia: Na produktach dwie ceny: Skupu od rolnika i detaliczna!

Dwie ceny w sklepach? Rolnicy zrzeszeni w AGROunii chcą, aby jedna mówiła o tym, ile otrzymuje rolnik, a druga wskazywała cenę dla konsumenta. – Rolnictwo jest w zapaści. Na polskiej wsi brakuje rąk do pracy. Nie ma kto pracować przy produkcji żywności w kraju – mówi Michał Kołodziejczak….