A jednak. Trzeba było się…

A jednak. Trzeba było się ładować w kurniki inwestycyjne. Kto to zrobił, ten teraz pije szampana.

#nieruchomosci #ekonomia #gospodarka #drob #jaja #inflacja